جنبش آذربایجان و گذر از خوان یکم

بیانیه جنبش آذربایجان
۱۴ فروردین ۱۳۸۸

بیا تا گل برافشانیم و می درساغر اندازیم
فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
اگر غم لشکرانگیزد که خون عاشقان ریزد
من و ساقی بهم سازیم و بنیادش براندازیم « حافظ »

یک سال گذشت.
در چنین روزی گروهی از فرزندان ایران یار آذربایجانی برآن شدند تا جنبشی برای پاسداری از یکپارچگی میهن از جان گرامی تر خود و تحقق آرزوی دیرینه ملت ایران برای استقرار دموکراسی در ایران را بنیاد نهند. پس از یک دوره کوتاه زمینه سازی و آمادگی، در یک همایش دو روزه ، بموازات تشکیل یک کمیته برای تدارک برگزاری” کنگره ملی ایران”، سامان بخشی یک منشور و بنیاد نامه که “جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران” و نمودار سازمانی آن بر روی این پایه قرار بگیرد در دستور کار قرار گرفت.

و امروز جنبش آذربایجان برپایه این بنیاد سامان می گیرد و با گام هائی سنجیده و استوار به پیش میرود.

هنگامی که به روند رشد تاریخ و تمدن ملت ها نگاهی می افکنیم ، درمی یابیم که هر چیزی برآمده از بنیادهای پیشین است. در کشور ما ایران نیز که یکی از گهواره های تمدن جهان است گواهیم که نیاکان ما چگونه توانسته اند بارهای بار پس از خاکستر شدن، دوباره ققنوس وار بپا خیزند ، خود و کشورشان را از ستم بیگانگان و بیگانه پرستان رهایی بخشند.

آذربایجان و آذربایجانی ها در گذر از فراز و فرودهای تاریخ ایران بارها آغازگر و تمام کننده جنبش های رهایی بخش ملی بوده اند. آیا تکرار تاریخ امکان پذیر است ؟ آیا نیاکان فرمند ما خیلی شجاع تر ، دانا تر و رساتر از ما بودند ویا آنکه در چنبر اندیشه ی آنان در زمانی که خاک شان ، نان شان ، امنیت و آزادیشان در خطر بود بهنگام تصمیم گیری برای پدافند از خود و کیان ایران گزینه شمارگری را نادیده گرفته و از خود گذشتگی و همبستگی ملی را جایگزین می نمودند؟

در این راستا می توان به جنگ چالدران اشاره نمود. اگر بیست و هفت هزار تن سرباز جان برکف ایرانی در برابر دویست هزار تن از سپاهیان عثمانی تا واپسین تن نبردی دلیرانه نمی نمودند، امروز ما آذربایجانی ها با یزدی ها و خراسانی ها هم میهن نبودیم. مانند خیلی از هم میهنان قدیم ما که امروز فراموش کرده اند روزگاری نه چندان دور مادران و پدران ما قرن ها در یک چهارچوب ، زیر یک پرچم و با یک فرهنگ پر افتخار زندگی می کردند و حتا بعضی از آنها به دلایل گوناگون دشمن ما نیز شده اند.

درود و سپاس بی کران ما فرزندان پاک سرشت ایران زمین بر همه آن دلیران جان باز در جنگ چالدران باد که در روند تصمیم گیری هایشان برای پدافند از یکپارچگی این سرزمین کهنسال هرگز به نتیجه دو با دو نیندیشیدند.

برابر اراده گروه بنیاد گذاران جنبش آذربایجان درهمایش فرانکفورت، پس از سامان بخشیدن به منشور و بنیاد نامه بر پایه مردم و میهن ، حقوق برابرشهروندی و پاسداری از یکپارچگی ایران ، زیر نگاه فرزانگان در درون و برون از کشور و انتشار آن به مدت یکماه برای دریافت دیدگاه همگان، در روند نشست های پاریس ، برلین و گفتگو و رایزنی در باره منشور و بنیاد نامه و گزینش اعضای دفتر سیاسی به سرانجام رسید و این دفتر در نخستین نشست رسمی خود سخنگوی جنبش و هیات اجرایی را تعیین خواهد نمود.

“جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران” با پند آموزی از مادران و پدران خود و با تکیه بر فرهنگ بی مانند و پر افتخار کشور جاویدان شان ایران برآن است که به یاری ملت بزرگ و تمدن ساز آن به ویژه مردم آذربایجان در سراسر کشور و با پیروی از “منشور و بنیاد نامه” میهن و مردم شمول خود و توان بی همتا و ثبت شده در تاریخ ایران از آتروپاتکان تا ستار خان و باقرخان، پنجه ی نیرومند و دگرگون ساز سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی خود را بر پیکر فرسوده رژیم واپسگرا ، وامانده ، ایران ستیز و مردم سوز حکومت اسلامی بیاندازد و با همبستگی دیگر تیره ها و مردمان ایران همانند انقلاب مشروطه پایه های سست و پوسیده حکومت ولی فقیه را فروپاشد و بار دیگر با پاسداشت تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی، گوهر آزادی و دمکراسی را برای کشور عزیز خود ایران بدست آورد و یقین دارد که در سرنوشت ملت ها هیچ نیرویی به اندازه خود ملت ها تعیین کننده نمی باشد.

زنده باد آزادی و دمکراسی
پاینده باد ایران و ملت ایران
دفتر سیاسی جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی
۱۴ فروردین ۱۳۸۸

نمودار سازمانی جنبش آذربایجان

دفترسیاسی

دکتر جهانشاهلو افشار، نصرت الله
رئیس دفتر سیاسی

دکتر آذرپورخانی، آیدا
عضو دفتر سیاسی
آقای آذربایجانی ، مازیار
عضو دفتر سیاسی

پ – ۴۴ ایران
عضو دفتر سیاسی
ا – ۱۵ ایران
عضو دفتر سیاسی

آقای زینالی ، لهراسب
عضو دفتر سیاسی
آقای چاوشی ، خسرو
عضو دفتر سیاسی

آقای موسوی ، سعید
عضو دفتر سیاسی
مهندس ضیایی یکتا ، سینا
عضو دفتر سیاسی

رایزنان

دکتر آموزگار، سیروس
رایزن سیاسی
کدبان آبرامیان ، هومر
رایزن فرهنگی

دکتر بهبودی ، بهروز
رایزن سیاسی
خانم امین ، پریدخت
رایزن زنان

ز – ۴۵ ایران
رایزن سیاسی
ج – ۱۲ ایران
رایزن کارگری

س – ۱۴ ایران
رایزن دانشجوئی
دکتر ستوده ، زرتشت
رایزن فرهنگی

مهندس شجره ، امیر
رایزن سیاسی و تبلیغاتی
ش – ۷ اروپا
رایزن سیاسی

دکتر منصور ، حسن
رایزن اقتصادی
دکتر عدل ، پرویز
رایزن سیاسی و روابط بین الملل

منشور جنبش آذربایجان

منشور جنبش:
ما خواهان حفظ “استقلال ، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی کشورمان ایران” هستیم.
ما از هیچ تفکر خاصی حمایت نمی کنیم و تلاش ما در این جنبش دستیابی همۀ ایرانیان به آزادی و برابری طبق مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد و تعیین نوع حکومت با رای آزاد ملت ایران خواهد بود.

ما براین باوریم که ایران ، خانه مشترک ملت ایران است. این ملت واحد علاوه بر داشتن زبان مشترک و ملی “پارسی ” به زبان ها ولهجه های گوناگون سخن می گوید ، منظومه ای از تنوع قومی است ، به دین ها و یا بدون آن ، به آئین ها و باورها و اندیشه های گوناگون تعلق خاطر دارد ، در برگیرنده ، ایل ها ، عشیره ها ، خاندان ها و مردمان متنوع است و نمی توان این مینیاتور زیبا و بزرگ را به هیچ یک از این زیر مجموعه ها فروکاست.

ما براین باوریم که ملت ایران حق دارد در خانه مشترک و اجدادی خود بر اساس مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق های اجتماعی ، فرهنگی، اقتصادی و دیگر پیوست های این مجموعه بزرگ، که یکی از بهترین دستاورد های تمدن بشری است ، زندگی کند.

ما براین باوریم که ملت ایران حق دارد نوع نظام آینده خود را، در یک فضای دمکراتیک و آزاد و رها از هر گونه رعب و فشار، بر پایه اصل جدایی دین از حکومت تعیین کند و این حکومت برخاسته از اراده ملت ، حقوق برابر همه افراد ملت ایران ، با محترم شمردن کلیه گونه های زبانی ، اعتقادی و قومی متعلق به زیر مجموعه های ملی را به رسمیت بشناسد.

ما برآنیم که یک بار دیگر به مانند اجداد خود آتروپات ها ، خرم دینان ، صفویان و ستارخان ها… با برکنار ساختن جمهوری اسلامی ، استقلال ، تمامیت ارضی و یکپارچگی ملی میهنمان ایران را تامین نمائیم و یقین داریم که درسرنوشت ملت ها ، هیچ نیروئی به اندازۀ خود ملت ها تعیین کننده نمی باشد .

بنیاد نامه جنبش آذربایجان

فصل اول : تعاریف و کلیات
نام و نشان:
نام این تشکل ” جنبش آذربایجان برای دموکراسی و یکپارچگی ایران” است که از این پس در این بنیاد نامه جنبش نامیده میشود.

نشان جنبش، نقشه ایران به همراه دریای خزر و خلیج فارس به رنگ آبی است و بر روی کل نقشه یک شیر سنگی بدون شمشیر روی به طرف غرب و سر شیر در آذربایجان قرار داشته و بر پشت شیر آفتاب می درخشد و در داخل آفتاب منشور کوروش کبیرقرار گرفته است.

رنگ نقشه و شیر سنگی، سایه و روشن و لوح به رنگ آفتاب است و نوشته های منشور کوروش و خلیج فارس هر کدام در جای خود می باشد.
رنگ سازمانی جنبش سفید است.

ماده ۱
حوزه فعالیت :
مرکز رسمى جنبش تا فراهم شدن امکانات فعالیت تشکل هاى سیاسى مخالف جمهورى اسلامى در داخل ، در خارج از کشور خواهد بود . جنبش با رعایت مفاد این اساسنامه نسبت به ایجاد و تشکیل هسته ها و دفاتر منطقه اى درخارج از کشور و هسته ها در داخل کشور اقدام خواهد نمود. با پدید آمدن شرایط حداقل و لازم درکشور، دفاتر داخلى نیز تاسیس خواهند شد.

ماده ۲
اهداف جنبش عبارتند از:
۱- درآغاز، تلاش برای برکناری جمهوری اسلامی و سپس اقدام به تشکیل مجلس ملی موسسان ، به منظور تدوین پیش نویس یک قانون اساسی نوین ، مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیوست های آن ، با رای آزاد ملت.
۲- تلاش برای شکل گیری حکومتی دموکرات مبتنی بر قانون اساسی مصوبۀ مجلس یادشده در بند یک ، که با تکیه بر آرای اکثریت ملت ایران در یک همه پرسی آزاد ، نوع آن تعیین می شود تا بر اساس آن تمامیت ارضی ، یکپارچگی ملی ، منافع ملی ، ایجاد روابط مسالمت آمیز با جامعه جهانی ، سعادت و رفاه مردمان ایران تامین وتضمین گردد .
۳- برای رسیدن به آرمان های اشاره شده در بالا ، ضروری است که جنبش تلاش های لازم برای جذب هرچه بیشترهم میهنان ایرانی بویژه آذربایجانی ها را به جنبش، در دستور کار خود قرار دهد.

ماده ۳
فصل دوم : ارکان جنبش
ارکان جنبش عبارتند از:
۱- کنگره
۲- رایزنان
٣ – دفترسیاسى
۴- هیات اجرایى
۵- دفتر منطقه اى
۶- هسته

ماده ۴
کنگره:
کنگره، عالی ترین مرجع جنبش می باشد که به طور عادى هر دو سال یک بار تشکیل می گردد. این کنگره در مواقع ضرورى می تواند با تصویب دفتر سیاسی به طور فوق العاده تشکیل گردد.
اعضاى صاحب رای شرکت کننده در کنگره عبارتند از رایزنان، اعضاى دفتر سیاسى ، اعضاى هیات اجرایى، روساى دفاتر منطقه اى ، مسئولین و اعضای هسته ها طبق آیین نامه هاى مربوطه.
میهمانان دعوت شده به کنگره حق شرکت در مباحث جاری را دارند ولی در رای گیری ها شرکت نخواهند نمود.
کنگره توسط هیات رئیسه اى مرکب از یک رئیس ، دو نایب رئیس و دو دبیر که توسط اعضاى کنگره انتخاب می شوند اداره خواهد گشت.
دعوت براى کنگره طبق ماده ۷ با پست الکترونیکی و درج در تارنمای جنبش ، انجام می گیرد. به جز در مواردی که استفاده از پست عادی ضروری باشد.

ماده ۵
وظایف و اختیارات کنگره:
۱- تصویب دستور جلسه پبشنهادی.
۲- تصویب و اصلاح منشور، اساسنامه جنبش و همچنین آیین نامه هاى مربوط به تشکیل و اداره کنگره.
۳- تصویب راه کارها و برنامه هاى جنبش که از طرف دفترسیاسی و یا کمسیون های کنگره پیشنهاد می شوند.
۴- انتخاب ، عزل و قبول استعفاى اعضا و رئیس دفتر سیاسى و رایزنان
۵- بررسى و تصویب قطعنامه کنگره .
۶- ارائه گزارش عملکرد سالیانه جنبش که از سوى دفترسیاسی تقدیم می گردد .
۷- تصمیم گیری در مورد منحل کردن یا ادغام و مشارکت جنبش در تشکلى دیگر و انتخاب هیات بررسی کننده اسناد جنبش در صورت انحلال .

ماده ۶
اعتبار جلسات و آرا در کنگره:
جلسات کنگره با حضور حداقل دوسوم از اعضاى صاحب رای کنگره رسمیت می یابد و مصوبات آن با آرا موافق حداقل دو سوم اعضاى حاضر در جلسه به تصویب میرسد.
در جلسات کنگره فقط موضوعاتى که در دستور جلسه مصوب قرار گرفته ، مورد بحث قرار می گیرد.
دستور جلسه پیشنهادى، یک ماه قبل از تشکیل کنگره به همراه دعوت نامه دفترسیاسی از طریق هیات اجرایی در اختیار شرکت کنندگان درکنگره قرار می گیرد. درضمن، چنانچه پیشنهاد یا سند جدیدی درفرصت یک ماهه ، از جانب حداقل ۵ نفر عضو جنبش (حداکثر تا ۲۰ روز قبل ازتشکیل کنگره ) جهت طرح و بررسی در کنگره ارائه گردد بعد از تصویب دفترسیاسی ، دبیرخانه موظف است آن هارا درفاصلۀ ۱۵روزتا آغاز کنگره در تارنمای جنبش منتشرنماید مگراسناد یا مواردی که انتشار آن ها به مصلحت جنبش نباشد.

ماده ۷
رایزنان:
کنگره از میان اعضای با تجربه و اندیشمند جنبش تعدادی را بعضویت گروه رایزنان انتخاب می نماید . رایزنان مسئولیت ارائه نظرات مشورتی در زمینه های گوناگون عملیات و فعالیت هاى جنبش در راستاى اهداف آن را به دفترسیاسی و هیئت اجرائی دارند . تعداد رایزنان برحسب روند فعالیت های جنبش متغیر خواهد بود و پس از کنگره با تائید دفتر سیاسی افراد جدید می توانند به عضویت گروه رایزنان درآیند.

ماده ۸
رایزنان می توانند در کلیه جلسات سازمانى جنبش بدون حق راى شرکت نمایند.

ماده ۹
هیئت اجرائی میتواند از طریق دفتر سیاسی از نظرات تخصصی رایزنان بهره مند شود.

ماده ۱۰
دفتر سیاسى
دفتر سیاسى علاوه بر رئیس دفتر، داراى هفت عضو اصلى و دو عضو ذخیره می باشد که از میان اعضاى فعال و صاحب نظر توسط کنگره و براى مدت دوسال انتخاب می گردند.

ماده ۱۱
وظایف و اختیارات دفتر سیاسى:
۱- نظارت بر حسن اجراى مصوبات کنگره و پیگیرى آن .
۲- راهبرى کلیه فعالیتهاى سیاسى و اجرائى جنبش با توجه به خطوط مشى مصوب کنگره.
۳- اجرای بند ۴ از وظایف کنگره تا تشکبل کنگره بعدی وانتخاب، عزل و قبول استعفاى اعضا ی هیات اجرائى و مدیران دفاتر منطقه اى.
۴- بررسى و تصویب پیشنهاد هیات اجرائى براى تاسیس یا انحلال دفاتر منطقه اى و یا هسته هاى جنبش.
۵- دریافت گزارشات لازم از هیات اجرائى و اظهار نظر در مورد آن ها.
۶- تفسیر مفاد منشور ، اساسنامه و مصوبات کنگره در صورت ابهام.
۷- تصویب منابع مالى و بودجه سالیانه جنبش و اتخاذ تصمیم درمورد میزان حق عضویت سالیانه هسته های جنبش.
۸- تهیه گزارش سالیانه و ارائه آن به کنگره .
۹- تهیه و تدارک مقدمات لازم براى برگزارى کنگره های عادى و فوق العاده .
۱۰ – انتشار مصوبات کنگره و دفترسیاسی که در حکم ابلاغ رسمى آنها به کلیه اعضاى جنبش خواهد بود .
۱۱- صدور و ابلاغ احکام انتخاب شوندگان از سوى کنگره .
۱۲- بررسى و تصویب ارتباطات یا اقدامات مشترک با سایر احزاب و تشکل ها و شخصیت هاى سیاسى .
۱۳- انتخاب دارندگان امضاهاى مجاز در امور مالى جنبش .
۱۴- رسیدگی و انتخاب شیوه های کاربرد رنگ سازمانی حنبش و ابلاغ آن به همه واحدهای سازمانی
۱۵ – تهیه و صدور بیانیه ها و تحلیل هاى جنبش با توجه به خط مشى هاى مصوب جنبش و تحولات سیاسى، اجتماعى و اقتصادى جهانى، منطقه اى و ایران .
١۶ – بررسى برقرارى ارتباطات و تماسهاى لازم با سایر احزاب و تشکل ها و شخصیت هاى سیاسى داخلى و خارجى و پیشنهاد آن به دفتر سیاسی .
١٧ – ارائه گزارشات ادوارى به اعضای جنبش .
١٨- تدوین و تصویب آئین نامه هاى لازم براى جلسات دفتر سیاسى .
۱۹ – انجام مطالعات مورد نیاز و در صورت لزوم تشکیل گروه هاى تخصصى .
۲۰- انتخاب رئیس هیئت اجرائی و رایزنان جدید

ماده ۱۲

سخنگویان رسمى جنبش پاسخگوى دیدگاه ها و مواضع جنبش در موارد مختلف می باشد. دو نفر از اعضای دفتر سیاسی وظیفه سخنگوئی را برعهده خواهند داشت.

ماده ۱۳
در اولین جلسه دفترسیاسی سخنگو وجانشین سخنگو انتخاب میگردند. در همین جلسه یه یکی از اعضای دفتر سیاسی ماموریت داده میشود که بعنوان رئیس هیت اجرائی ظرف حداکثر دو هفته اعضای هیئت خود را براساس برنامه های عملیاتی جنبش انتخاب و به دفتر سیاسی معرفی نماید.

ماده ۱۴
هیات اجرایی:
در هیات اجرائى علاوه بر رئیس هیات، تعدادى ازاعضای کارآمد جنبش و مسئولان دفاتر منطقه اى به پیشنهاد رئیس هیات و تصویب دفترسیاسی براى مدت دوسال به عضویت اصلى و ذخیره هیات درخواهند آمد. تعداد اعضاى این هیات بر حسب فعالیت جنبش متغیر خواهد بود.

ماده ۱۵
وظایف و اختیارات هیات اجرایی:
۱- اجراى مصوبات دفترسیاسی .
۲- برقرارى هماهنگى بین فعالیت هاى واحدهاى تحت نظارت هیات اجرایى .
۳- نظارت بر اجراى دقیق آیین نامه هاى مالى، ادارى، فنى، ارتباطى و تامینى توسط واحدهاى تحت سرپرستى و بررسى نقاط ضعف آنها و ارائه راه کارهاى لازم براى بهبود آنها
۴- برقرارى شبکه دریافت و ارسال اطلاعات وپیش بینى تمهیدات لازم براى ایمنى اطلاعات .
۵ – سازماندهى لازم براى انتشارات جنبش اعم ازنوشتارى، آوایى ، سیمایى و غیره در رسانه هاى جمعى و اینترنتى ایرانى و خارجى و در صورت لزوم ترجمه آنها بزبانهاى رایج دنیا .
۶- تهیه و ارایه گزارشات ادوارى از فعالیت هاى دفاتر و هسته ها به دفترسیاسی .
۷- تشکیل گروههاى تخصصى حفاظتی ، فنى ، مالى، اداری ، تدارکاتى ، تبلیغاتی و اجرایى .
۸- همکارى با دفتر سیاسى در زمینه انتشارات جنبش .
۹- تدوین آیین نامه هاى لازم براى برقرارى ارتباطات ارگانیک واحدهاى اجرائى جنبش .
۱۰- تامین و تدارک نیازهاى تجهیزاتى، فنى ، مالى و ادارى واحدها .
۱۱- تهیه و تصویب آئین نامه هاى مربوط به جلسات هیات اجرایى .
۱۲- تدوین آیین نامه حدود وظایف، مسئولیت ها و اختیارات اعضای افتخاری جنبش.
۱۳- بررسی نظرات مشورتی رایزنان در زمینه فعالیت های هیئت اجرائی

ماده ۱۶
دفاتر منطقه اى:
دفاتر منطقه اى در کشورهاى خارجى با توجه به تعداد اعضاى هسته های آن منطقه و بنا به پیشنهاد هیات اجرائى و تصویب دفتر سیاسی تاسیس مى یابند. اداره هر دفتربرعهده یک رئیس دفتر و یک نایب رئیس می باشد که براساس رای اعتماد هسته های آن منطقه انتخاب وبه هیات اجرایی معرفی و از سوى دفتر سیاسی براى یکسال منصوب میگردند. کادر ادارى هر دفتر با توجه به حجم فعالیت هاى منطقه میتواند تا پنج نفر ارتقا یابد.

ماده ۱۷
وظایف هر دفترمنطقه اى کمک به پیشبرد اهداف جنبش از طریق انتشار نظرها و مواضع جنبش در بین ساکنین منطقه جغرافیائى خود و اقدام به عضوگیرى و پشتیبانى عملیات و فعالیت هاى اعضاى هسته های تحت نظارت خود واز همه مهم تر رعایت مسائل حفاظتی درزمینه اعمال و عملیاتی که به منظور پیشبرد اهــداف جنبش ، می باشد. اقدامات لازم برای تدوین آئین نامه ها وآموزش های مربوطه ، باید با در نظر گرفتن اهمیت وضرورت آن در کوتاه ترین زمان آغاز وانجام یابد .

ماده ۱۸
هسته:
هسته اولین رکن جنبش میباشد که با تعدادى عضو بر اساس آیین نامه هاى درون سازمانى در داخل و خارج از کشور تشکیل می گردد و یکى از اعضاى با تجربه با راى اکثریت اعضاء همان هسته، مسئولیت و نمایندگی هسته را به عهده خواهد داشت. حداقل اعضاى هرهسته سه نفر می باشد. کلیه مسئولان هسته هاى فعال و همچنین اعضای فعال هسته ها به کنگره جنبش دعوت خواهند شد . آیین نامه لازم براى این مورد توسط هیات اجرایى تدوین می گردد.

ماده ۱۹
با توجه به شرایط حاکم بر کشورو به منظور رعایت موارد ایمنى، کلیه مصوبات، آیین نامه ها و مکاتبات مربوط به داخل کشور جزو اسناد طبقه بندى شده جنبش محسوب و دسترسى به آن ها مطابق دستورالعمل هایى خواهد بود که از سوى هیات اجرایى تهیه و به تصویب دفتر سیاسی می رسند.

ماده ۲۰
فصل سوم : عضویت
شرایط عضویت عبارتند از:
۱- اعتقاد راسخ به استقلال ، تمامیت ارضی ، یکپارچگی ملی و استقرار یک نظام دموکراتیک و غیردینی وغیر ایدئولوژیک در ایران.
۲- اعتقاد راسخ به شیوه نافرمانى مدنى به عنوان مشى مبارزه با جمهورى اسلامى.
۳- اعتقاد راسخ به اعلامیه جهانی حقوق بشر ومیثاق های پیوست به آن.
۴- پذیرش منشور و اساسنامه جنبش و التزام به رعایت آنان و همچنین مصوبات جنبش.
۵- تعهد به رعایت اصول ایمنى و انظباطى جنبش.
۶- داشتن حداقل شانزده سال سن.
۷- تمامی ایرانیان و ایران دوستان جهان به ویژه آذربایجانی ها می توانند به عضویت رسمی و افتخاری جنبش درآیند.
۸- پرداخت حق عضویت سالیانه که از سوى کنگره تعیین می گردد.

ماده ۲۱
تبصره – عضویت در سایر احزاب و تشکل هاى سیاسى مشروط براین که مشى و اهداف مبارزاتى آن ها هم در مستندات و هم در اقدامات و عملیات آن ها، با جنبش در تضاد نباشد مانعى براى عضویت در جنبش به حساب نمی آید.
رایزنان، اعضاى دفتر سیاسى و هیات اجرایى، مسئولان دفاتر منطقه اى و هسته ها نمی توانند درسایر تشکل هاى سیاسى مسئولیت هایى در رده هاى اول سیاسى و تشکیلاتى و یا سخنگویى داشته باشند.

ماده ۲۲
بررسى پذیرش اعضا بر عهده مسئول هسته می باشد و اعلام نظر قطعی دراین مورد بستگی به اخذ موافقت هیات اجرایی می باشد .

ماده ۲۳
در صورت تحقق یکى از شرایط زیر عضویت هر عضو در جنبش خاتمه می یابد.
۱- استعفا و یا فوت عضو .
۲- تخطى از انجام وظایف تشکیلاتى که از سوی هیات اجرائی تائید شود.
۳- لغو عضویت بنا به پیشنهاد مستدل دفتر منطقه اى و یا هسته ذیربط و تصویب هیات اجرائى .
۴ – اگر عضوی از خاتمه عضویت خود شکایت کند، این شکایت ابتدا در هیئت اجرائی و در مرحله نهائی در دفتر سیاسی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

ماده ۲۴
فصل چهارم : موارد دیگر
با توجه به تکنولوژی های مدرن در زمینه ارتباطات نظیر اطاق های مجازی ، اینترنت و پست الکترونیکی، شایسته است جنبش حداکثر بهره مندی از این امکانات را در دستور کار خود قرار دهد.

ماده ۲۵
اصل کلى در هرگونه انتخاب یا انتصاب در واحدهاى جنبش، شایسته سالاری و بلامانع بودن انتخاب یا انتصاب مجدد همان فرد و بارها براى تصدى یک وظیفه یا مسئولیت می باشد. ماده ۲۶
کلیه اسناد مالى، مدارک تعهدآور و عملیات بانکى با امضا رئیس هیات اجرایى و یک امضا مجاز دیگر معتبرمی باشد.

ماده ۲۷
منابع مالى جنبش از طریق دریافت حق عضویت ها و همچنین کمک ها و هدایاى اشخاص حقیقى و حقوقى هوادار جنبش تامین می گردد. دریافت هدایا و کمک ها می بایستی بدون اثرگذارى در خط مشى و سیاست گذارى جنبش باشد. هئیت اجرائی گزارش کامل هدایا و کمک های دریافتی را به دفترسیاسی ارائه مینماید.

ماده ۲۸
در صورت انحلال جنبش ، هیات تصفیه منتخب کنگره عمومى نسبت به تعیین تکلیف اموال و دارایی هاى جنبش و تعهدات مالى و انجام سایر اقدامات قانونى مورد نیاز، اقدام و حداکثر ظرف شش ماه گزارش کار خود را تدوین و در رسانه هاى جمعى منتشر می نماید.

ماده ۲۹
تارنمای جنبش ارگان رسمی آن می باشد که زیر نظر دفترسیاسی از طریق هیات اجرائی اداره می گردد. به منظور سهولت دستیابى اعضا و بازدید کنندگان به تارنماى جنبش، شبکه اینترنتى جنبش از گسترش های گوناگونی استفاده می نماید که همگى به یک شبکه وصل گردیده اند. تنها تارنمای رسمى جنبش http://iran-azar.com بوده و کلیه مکاتبات الکترونیکى جنبش با آدرس info@iran-azar.com معتبر خواهد بود .
پیشوندهای پستی معتبر در تارنمای جنبش معرفی و بدینوسیله رسمیت خواهند یافت. مسئولیت حسن جریان تارنمای جنبش و کلیه ارتباطات اینترنتی به عهده هیات اجرایی می باشد.
رایزنان، اعضای دفترسیاسی و هیات اجرائی و دفاتر منطقه ای درتارنمای جنبش معرفی می شوند

ماده ۳۰
این اساسنامه در ۳۱ ماده و ۱ تبصره با در نظر گرفتن اصلاحات پیشنهادی از سوی صاحب نظران و علاقمندان به جنبش، در جلسه مورخ دوم فوریه ۲۰۰۹ در پاریس به تصویب رسید و از این پس به عنوان اساسنامه جنبش به اجرا در خواهد آمد. ماده ۳۱

پاینده ایران و ملت ایران
دفتر سیاسی جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران

#ایران_آذربایجان
#جنبش_آذربایجان

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *