بیانیە جبهە مردمان ایران در رابطە با انتخابات قلابی رژیم جمهوری اسلامی

تحریم انتخابات وظیفه انسانی و اخلاقی هموطنان است.

چهل پنج سال حاکمیت ننگین حکام اسلامی در ایران این رژیم غیر از کشتار، اعدام شکنجه و گرسنگی چیز دیگری را برای این مملکت به ارمغان نیاورده است. مردم ایران در مدت این چهل و پنج سال غیر از ظلم و شکنجه و گرسنگی چیزی از این رژیم ندیدەاند.

چهل و پنج سال حاکمیت جمهوری اسلامی هیچگاه انتخاباتی آزاد در ایران برگزار نشده است تا مردم بتوانند آزادانه نمایندگان مورد نظر خود را انتخاب کنند و از طرفی دیگر رژیم هیچگاە بە نمایندگان واقعی مردم اجازە کاندید شدن را نداده است و تعدادی پاسدار و بیسجی فیلتر شده خود را بە میدان انتخابات قلابی فرستاده و با رعب و وحشت و وعدەهای تو خالی توانسته است بە حیات ننگین خویش ادامە دهد.

مردم ایران بایستی بدانند کە با وجود این رژیم خون‌آشام نه تنها آرامش و آسایش ندارند، بلکه ایران از نظر جامعه جهانی رژیمی یاغی و منزوی خواهد بود. پس برای اینکە بە جامعه جهانی ثابت کنیم کە رژیم از نظر مردم ایران مشروعیتی ندارد، بایستی با نە گفتن و نرفتن پای صندوقهای رای آن را بە یک رفراندم ملی تبدیل کردە و مشروعیت را از این جانیان سلب کنیم.

جبهە مردمان ایران از تمام اقشار ملت ایران میخواهد کە با بایکوت کردن این انتخابات آن را بە یک رفراندم ملی تبدیل کنند. با نه گفتن بە جمهوری اسلامی مردم ایران میتواند خیزش زن زندگی آزادی را بە ثمر برسانند و این قوم بیگانه را از حاکمیت ساقط کنند.

شک نیست که حکومت فاسد ولایت فقیه و کلیت جمهوری اسلامی به پایان خط رسیده است و مردم میدانند که انتخابات مهندسی شده رژیم با نام و شکلهای مختلف چیز تازهای نیست و مردم از آن گذر کردهاند.

نه گفتن به جمهوری اسلامی یعنی نه به اعدام و شکجه و کشتار و فقر و گرسنگی و از همه مهمتر نه گفتن به جمهوری اسلامی یعنی بە ترور و تروریست پرور.

بی شک ملت ایران میتوانند کشور را از این انزوای بین المللی نجات دادە و بە آغوش جامعه جهانی بازگردانند. ایران و مردمان این سرزمین شایسته جایگاهی والا و با احترام نزد جامعه بین المللی هستند و این ممکن بدست نمی اید، مگر اینکه مردم بخواهند.

جبهە مردمان ایران بار دیگر از مردمان سرزمین ایران میخواهد کە پای صندوقهای رای نروند و مشروعیت را از این رژیم، سلب نمایند.

 

  • پاینده ایران و مردمان این سرزمین
  • نە بە جمهوری اسلامی
  • ٢٩/٢/٢٠٢۴

 

  • جبهە مردمان ایران
  • سازمان دمکراتیک یارسان
  • جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران
  • جبهە پایداری بلوچ
  • جنبش جوانان ایلام، قهرمانان ایران

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *