بیانیه جبهه مردمان ایران در خصوص ترور بیولوژیک دانش آموزان

هموطنان عزیز، مردم به پا خواسته ی ایران، انقلاب زن، زندگی، آزادی چنان عرصه را بر رژیم زن ستیز و کودک کش جمهوری اسلامی ایران تنگ کرده است که توانایی مقابله با آن را ندارد، لذا برای برون رفت از أین تنگنا بی شرمانه بجان دختران این سرزمین افتاده و با مواد شیمیایی به مدارس دخترانه حمله نموده است تا شاید بدینوسیله دختران شجاع ایران را گوشه گیر و چند صباحی به عمر ننگین خود ادامه دهد.

جبهه مردمان ایران این اعمال ضد انسانی و کثیف جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کرده و از احاد ملت ایران میخواهد در دفاع از دختران شجاع مملکت سکوت نکنند. أین اعمال ننگین رژیم اسلامی مغایر با تمام قوانین بین المللی و عملی ضد انسانی است. لذا جبهه مردمان ایران از تمام کشورهای نظاره گر عملکرد رژیم درخواست میکند. این حرکت تروریستی این فرقه تبهکار را محکوم کنند.

 

پاینده ایران و مردمان ایران

زن، زندگی، آزادی

  • جنبش آذربایجان برای دمکراسی و یکپارچگی ایران
  • جبهه پایداری بلوچ
  • سازمان دمکراتیک یارسان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *