هشتم مارس و روز زن فرخنده باد

هشتم مارس و روز جهانی زن یک بزرگداشت جهانی است که هر ساله دستاوردهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی زنان جشن گرفته می‌شود. روز جهانی زن امسال به انقلاب جهانشمول زن، زندگی، آزادی نیز مزین شده و می رود …

هشتم مارس و روز زن فرخنده باد ادامه مطلب »