خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا رود دیوار کج

این مطلب جوابیه ای است به متن توهین و تهمت آمیز آشنایی که بارها جهت تخریب اینجانب و دیگر فعالین یارسانی اقدامات تفرقه افکنانه انجام دادە است. این موجود منافق که بر سر کچل و مغز سلفی خود کلاە کوردی …

خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا رود دیوار کج ادامه مطلب »