تحلیل دبیرخانه جنبش آذربایجان از حمله موشکی ایران به اسرائیل

  ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی با هزینه بیش از یک تریلیون دلار فقط در صنایع موشکی و پهپادی  در مدت ۲۵ سال نیمه میلیتاریزه شده است. این تکنولوژی نظامی با عبور از پدافند هوای اسرائیل و آمریکا خود را …

تحلیل دبیرخانه جنبش آذربایجان از حمله موشکی ایران به اسرائیل ادامه مطلب »