اعضای جنبش و شورای مرکزی

ما کی هستیم؛

تاریخ تاسیس جنبش آذربایجان

اولین بیانیه جنبش آذربایجان و تاریخ تاسیس این تشکل:

۱۴   فروردین   ۱۳۸۷

“آذربایجانی تضمین کننده آزادی، دمکراسی و یکپارچگی ایران”

آذربایجانی چه می خواهد و برای چه بر می خیزد؟

“آذربایجان”، به گواهی تاریخ، تا بوده جایگاه بزرگان، قهرمانان، اندیشه وران، شاعران، بازرگانان و دیگر خدمت گزاران بشریت بوده است.

“مادها” با تمدن شگرف و دیوان سالاری منظم در اداره قلمرو حکومت، با داشتن پایتختی عظیم (هکمتانه).

“زرتشت ها و آتروپات ها” پرورانده که فرهنگی تمدن ساز و شکوفا آورده و نام “ایران” و”آذربایجان” را جاودانه ساخته اند.

جنبش “سرخ جامگان” و”خرمدینان” را آفریده که پس از بیست سال مبارزه در مقابل عرب ها خون فرزند دلاور خود “بابک خرمدین”را نثار جاودانگی ایران کرده اند.

“شاه اسماعیل” دلیر را  پرورانده که در نوجوانی حکومت های هشتصد ساله ملوک الطوایفی “خلفای عباسی” را که توسط “عرب ها”، “عثمانی ها” و “ازبک ها” اداره می شد، برچیده و حکومت کاملأ ایرانی و مقتدر به وجود آورده است.

“ستارخان سردار ملی” و “باقرخان سالار ملی” را حیات بخشیده که با فداکاری های خود بنیاد مشروطیت را به یاری دیگر هم میهنان پی نهاده اند.

“تقی‌زاده ها” پرورش داده که راه  دروازه های  آزادی، تجدد و نوگرائی را به روی ملت ما گشوده است.

“کسروی ها” پرورانده که با خرافات و یاوه سرائی ها به ستیز برخاسته، خردگرائی را پی نهاده و در این راه جان باخته است.

“چنین  قومی” با چنان فرزندانی و افتخاراتی، نه می تواند کشورعزیز خود ایران را در خطر جنگ و نابودی  ببیند و خاموش نشیند و نه می تواند تهمت واپس گرائی و ننگ تروریستی را بیش از این تحمل کند.

لهراسب زینالی شاهسون دبیرکل جنبش آذربایجان

برای همین است که ما آذربایجانی ها بر می خیزیم تا:

“استقلال، تمامیت ارضی و یکپارچگی میهن مان” را، که این رژیم فتنه جوی بر آستانۀ سقوط کشانده، حفظ کنیم و نام پر افتخار خاستگاه حقوق بشر که توسط “کوروش کبیر” بنیان نهاده شده است از ننگ تروریستی و محور شرارت پاک سازیم.
در این پیکار ملی و میهنی؛ دست پرتوان خود را به سوی همه مردم ایران، به ویژه آذربایجانی ها و سازمان ها، احزاب، گروه ها، لایه ها و افراد مستقل با هر باور و گرایش، دراز می کنیم.
“کارنامه سیاه جمهوری اسلامی” در طول بیست و نه سال حاکمیت حاصلی جز کشتار دولت فردان، امرای ارتش و مخالفان، اشغال سفارت آمریکا، ادامه جنگ بعد از آزادی خرمشهر، ایجاد سازمان های تروریستی، ترور دگراندیشان، خواستار حذف یک کشور عضو سازمان ملل از نقشه جهان، عدم کفایت در اداره کشور و دفاع از منافع ملی، آشفتگی و ازهم گسیختگی در بین اقوام ایرانی و باعث فقر و فلاکت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی، بهداشتی و اخلاقی برای مردم ایران نداشته است.
“جنبش آذربایجان” بر آن است بار دیگر به یاری سایر اقوام ایرانی، رژیم واپسگرای جمهوری اسلامی را که با اعمال سیاست های نابخردانه و کور کورانه، کشور و ملت ما را محور شرارت نموده و حیثیت ملی ما را به باد داده و دیگر آبروئی بر ایران و ایرانیان درجهان باقی نگذاشته، بر کنار سازد .
“جنبش آذربایجان” خواهان آن است که نظام آینده ایران با رأی آزاد ملت انتخاب گردد، نظامی که پایه آن بر جدائی دین و حکومت از یکدیگر بوده و بنای آن تکیه براصل برائت و احترام بر فرهنگ بی مانند “پندار نیک، گفتارنیک، کردارنیک” پی ریزی شود.
همچنین، در اداره امور داخلی و روابط بین‌الملل، از اصول مندرج در “منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر” و دیگر موسسات تخصصی وابسته، پیروی و مقررات آن ها را محترم شمرده و به اجرا درآورد.
این است آن چه که آذربایجانی ها برای به دست آوردن آن بر می خیزند و برای نیل به این هدف، دست پر توان خود را به سوی “مردم ایران به ویژه آذربایجانی ها”، سازمان ها، گروه ها، لایه ها مختلف سیاسی، افراد مستقل و نهادهای بین المللی دراز می کند.
“هم میهنان”، هر کس کاری را که می تواند، اگر نخواهد، وقتی بخواهد، دیگر نمی تواند.
“کشور عزیز و اسیرمان ایران” هم اکنون به وجود شما نیازمند است، اگر به هر دلیلی نخواهید، شاید دیگر هرگز نتوانید.

امضاء کننده گان زیر به عنوان شورای موقت جنبش آذربایجان محسوب می شوند:

آ – پ ایران
دکتر سیروس آموزگار
دکتر امیراصلان افشار
ا – د ایران
پروفسور کیکاوس افشار

پتکین آذرمهر

دکتر روهینا افشار قاسملو
دکتر ایرج پروین
دکتر نصرت الله خان جهانشاهلو افشار
خسرو چاوشی
دکتر اسماعیل خویی
دکتر صمد رحمان زاده
لهراسب زینالی
دکتر زرتشت ستوده
دکتر کامله ساعد مراغه ای
س – م ایران
ض – م ایران
دکتر پرویز عدل
دکتر فریده مدرس (رحمان زاده)
دکتر غلام ملکی
م – ی ایران
دکتر سناتور محمد حسین موسوی
آقای سعید موسوی

دکتر حسن منصور
ی – ف ایران

یادآور می شویم ، شادروان دکتر صمد رحمان زاده یکی از بنیانگذاران جنبش آذربایجان بودند، که رایزنی های فراوانی در تبریز و تهران برای پیوستن هم میهنانمان به جنبش داشتند و طرح ایجاد انجمن های دوستی بین آذری ها، گیلانی ها و بختیاری ها به عنوان شرکاء اصلی ما آذری ها در انقلاب مشروطه از سوی ایشان بوده است، که در تاریخ دوازدهم اسفند ماه ۱۳۸۶ در لندن به درود زندگی گفت.

روانش شاد و یادش گرامی باد.
و تعداد بیشمار هم میهنان ایرانی و آذربایجانی از داخل وخارج کشور از شهرهای:
تبریز، تهران، ارومیه، اردبیل، کرج، زنجان، قزوین، خلخال، خوی، مشگین شهر، پارس آباد و مغان، میانه، مرند، مراغه، سراب، طارم، سلماس، ماکو، میاندوآب، ساوه ، اهر، آستارا، تالش و هشتپر، رشت، انزلی، قم، ورامین، قوچان و …
آسیا ، اروپا ، آمریکا

جنبش آذربایجان از تمامی هم میهنان به ویژه آذربایجانی ها داخل و خارج کشور دعوت می کند، برای ایجاد هسته و شاخه های مبارزه در آذربایجان، تهران و سراسر ایران به ویژه بازار تبریز و تهران با دبیرخانه جنبش و یا اعضای شورا تماس حاصل نمایند و این سخن گهر بار را بیاد داشته باشند که ، سرنوشت ملتها را هیچ نیروئی به اندازه خود ملتها تعیین کننده نمی باشد.

پاینده ایران و ملت ایران
دبیرخانه جنبش آذربایجان برای یکپارچگی و دمکراسی ایران

www.iran-azar.com   info@iran-azar.com

جلسه در برلین، منزل دکتر نصرت اله جهانشاهلو افشار، دبیرکل وقت جنبش آذرابجان بهمراه جمعی از یاران

افراد در تصویر فرد وسط:

  1. شادروان دکتر نصرت اله خان جهانشاهلو افشار
  2. استاد هومر آبرامیان
  3. لهراسب خان زینالی شاهسون – رئیس هیئت اجرایی وقت جنبش آذربایجان

 

تصویر ردیف اول: بهمن فیروزمند، سناتور موسوی، لهراسب زینالی و سبا جدی

کنگره حزب مشروطه، آنتروپ بلژیک

تصویر مربوط به کنگره حزب مشروطه آنتروپ بلژیک

شادروان دکتر محمد حسین موسوی، سناتور آذربایجان

شادروان دکتر داریوش همایون، وزیر اطلاعات و جهانگردی

لهراسب زینالی، عضو وقت حزب مشروطه و رئیس هسته دارمشتاد

 

شادروان دکتر سیروس آموزگار رئیس همایش جنبش آذربایجان در فرانکفورت

و لهراسب خان زینالی

تصویر مربوط به ارائه طرح شورای ملی ایران، پاریس نوامبر ۲۰۱۲

  1. شادروان سعید موسوی، افسر ارشد سازمان امنیت ایران (ساواک)
  2. شاهزاده رضا پهلوی
  3. لهراسب خان زینالی

شادروان سعید موسوی، یکی از بنیانگذاران جنبش آذربایجان

 

شاروان دکتر سیروس آموزگار

شادروان سعید موسوی

دکتر حسن منصور

همایش جنبش آذربایجان، هتل ماریوت فرانکفورت